Les intervencions de quatre joves artistes valencians complementen l’exposició de l’IVAM dedicada a l’abstracció

El Sergio Barrera, Nelo Vinuesa, Inma Femenía i Ana Esteve Llorens són els autors de les obres

Nota de premsa

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) exhibeix des de hui quatre intervencions dels artistes valencians Sergio Barrera, Nelo Vinuesa, Inma Femenía y Ana Esteve Llorens, dins de la línia d’actuació artística denominada IVAM produeix. Es tracta que el centre no es limite a exhibir exposicions, sinó que genere també producció artística a través de treballs site specific per a alguns espais considerats a priori com no museístics. El dimecres 4 d’octubre a les 19h els quatre artistes participaran en una xerrada a l’IVAM sobre el procés de treball d’aquest projecte.

Cadascun dels artistes ha realitzat una obra ex profeso per a l’IVAM que romandrà exposada durant alguns mesos en diferents espais del museu. Aquestes intervencions es vinculen i dialoguen amb l’exposició L’eclosió de l’abstracció, que reuneix vora 150 obres de la Col·lecció de l’IVAM d’artistes abstractes, des de la postguerra fins a principis del segle XXI.

El treball dels quatre artistes participants per al projecte IVAM Produeix té a veure amb les pràctiques artístiques de caràcter abstracte que s’estan duent a terme en l’actualitat a la Comunitat Valenciana.

Antigesto, que s’ha situat en el vestíbul principal del museu, és la proposta de Sergio Barrera (València, 1967), que sorgeix com a resultat d’una recerca en l’àmbit de les arts i utilitza, amb caràcter experimental, el plànol pictòric com a suport per al seu desenvolupament. Antigesto planteja la possibilitat temàtica i experiencial de realitzar unes pintures que, malgrat la inevitable presència de l’artista en la pràctica, es deslliguen d’allò personal. Representa així, una forma de contraposició a les nocions de pintura gestual, que inclou en la seua definició enciclopèdica aspectes relatius a la plasmació de la personalitat de l’artista.

Ultramar és la intervenció que l’artista Nelo Vinuesa (València, 1980) ha realitzat per al vestíbul de la segona planta, i que parteix de la idea de l’infinit derivada del vocable llatí ‘ultramarinus’, que significa literalment ‘de més enllà del mar’. L’interès de l’artista se centra a explorar els límits de la pintura i les seues possibilitats dins del camp expandit. El caràcter tridimensional de la seua peça permet que el volum actue com una estructura cinètica en plena transformació potenciada pel canvi del punt de vista de l’espectador.

L’obra Drop d’Ana Esteve Llorens (València, 1975), situada al costat de la galeria 5 de l’IVAM, consisteix a una intervenció experimental el procés de la qual d’imaginació i fabricació conjuga disseny i producció artesanal, amb què es pretén crear una situació específica per a explorar la relació entre espai, materialitat i comunicació. La tela, de cotó, s’ha teixit en un teler manual de quatre pedals, d’on sorgeix de manera orgànica la forma allargada que suggereix l’espai assignat. Per a l’obtenció dels colors s’han emprat tints naturals, seguint receptes tradicionals.

Free Fall d’Inma Femenía (Pego, 1985), situada al costat de l’entrada de la biblioteca de l’IVAM, se centra a estudiar la relació entre la matèria i l’àmbit digital, a reflexionar sobre com els avanços tecnològics van determinant contínuament la nostra concepció de la realitat. Free Fall dialoga amb l’espai a través de les seues proporcions i un lent moviment sobre ella mateixa que suggereix una contemplació reflexiva, necessària per a reconfigurar la imatge actual derivada de la realitat.