El Consell Rector de l’IVAM acorda que els directors investigats per causes penals no puguen ostentar la direcció honorària

Consuelo Císcar no podrà ser reconeguda com a directora honorària del museu

Nota de premsa

València. El Consell Rector, presidit pel conseller de Cultura Vicent Marzà, ha aprovat la nova regulació de la figura de director/a honorari de l’IVAM atenent al principi de mèrit de gestió. Un dels aspectes que es contempla, és la impossibilitat d’ostentar el reconeixement de direcció honorària de l’Institut Valencià d’Art Modern quan s’està immers en una investigació per causes penals. Com a conseqüència d’aquesta nova regulació, Consuelo Císcar, no podrà ser reconeguda com a directora honorària del museu.

Les persones mereixedores de la distinció hauran de destacar-se per accions o serveis que tinguen com a referència el foment, tutela i difusió de l’art modern, sense la més mínima ombra de dubte. És per això que s’ha establert que el Consell Rector de l’IVAM delimite el nomenament de direcció honorària seguint els següents criteris: s’aprovarà mitjançant un acord exprés del Consell Rector; el nomenament serà acordat per majoria absoluta dels membres del Consell Rector, a proposta d’almenys tres d’ells; la proposta serà elevada al President o Presidenta amb una descripció detallada dels seus mèrits i en el cas de què un Director/a Honorari/a, siga declarat investigat/da en una causa penal, relacionat amb l’exercici del seu càrrec en l’IVAM, el nomenament quedarà automàticament suspès fins que una sentència judicial ferma es pronuncie sobre l’absolució dels càrrecs.