Mira Bernabeu

Mira Bernabeu / Panorama social, 1965 - 2007† - 2009* - 2014

Panorama social, 1965 – 2007† – 2009* – 2014
Zoo de València, Jardins de Vivers, 2014
298 fotografies color.

La necessitat d’una visió principal per qui vigila des del centre la perifèria del panòptic, es pot relacionar amb la necessitat del públic en un panorama. L’actitud vigilant del primer es tradueix en una mirada crítica del segon, tots dos jutjadors d’allò mostrat davant. Les reminiscències de les siluetes captives en les cel·les amb les ombres projectades en la caverna definida per Plató no estan exemptes de lògica. Els qui miren la realitat a través de les ombres llançades per aquesta i els qui són vigilats a contraclaror des d’un punt per a ells indefinit, encara que plenament visible, estan en els dos casos privats d’un cert grau de llibertat.

Mira Bernabeu