L’IVAM al Territori 2

Què és L’IVAM al Territori?

“L’IVAM al territori” es la línia d’acció de l’IVAM amb el territori valencià dissenyada específicament per a dialogar amb centres educatius ubicats en qualsevol de les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Aquesta línia d’acció, a hores d’ara, la componen dos projectes específics: un que va destinat a col·legis rurals agrupats (“El rum-rum serà memorable”) i un altre en centres singulars (“A prop. Trobades d’art i comboi per a una escola en transformació”).

Aquesta experiència pilot, que hem iniciat el curs 2020-2021, implica, en els dos casos, un treball previ d’immersió en el context educatiu per mitjà de l’establiment de nexes comunicatius rics i diversos entre els centres participants i l’IVAM, com també entre l’alumnat i els veïns i veïnes de la localitat i el barri en què s’emmarquen.

D’una banda, “El rum-rum serà memorable” pretén activar un procés pedagògic crític per a facilitar el coneixement i una aproximació a l’IVAM, com a museu d’art contemporani, a partir de la tensió entre la idea d’un lloc per a la conservació d’obres d’art (per a la memòria) i un lloc de construcció social d’activació del coneixement per a rellegir l’actualitat). Una tensió sobre la importància que hi ha entre els “grans relats”, que contenen les obres que conserva el museu, i les “xicotetes històries”, que conformen les vides del nostre entorn quotidià en contextos aparentment allunyats de la centralitat cultural.

D’altra banda, “A prop. Trobades d’art i comboi per a una escola en transformació” desplega una experiència artística processual dins de centres singulars ubicats en barris inclusius. Des de metodologies i temps individualitzats, en la línia de l’educació lenta, s’aborden els conceptes de germinació i arrels, identitat, la tensió entre la història personal i la col·lectiva… A través de pràctiques comunitàries i amb tècniques de l’art ecològic, tèxtil i postal, s’articulen nous relats i cartografies que posen el focus en l’alumnat participant i el centre mateix.

Amb la col·laboració de:

Proyectos