Relació amb els ciutadans

B.1 Cartera de serveis (9.3.2.h)

B.2 Relació actualitzada de procediments (9.3.2.g)

B.3 Informes d’avaluació de polítiques públiques i qualitat de serveis públics (9.3.2.k)

B.4 Carta de serveis (9.3.2.h)