Ianko López


Foto de  Eduardo Sourrouille.

 

Orientalismes. La construcció de l’imaginari d’Orient Pròxim i el Nord d’Àfrica (1800-1956)
Galería 1. IVAM. 2020

Crec que Orientalismes és una de les exposicions més intel·ligents i més ambicioses que ha realitzat l’IVAM. De les més intel•ligents perquè, amb gran agudesa, dóna compte d’una qüestió completament global com són els mecanismes a través dels quals es construeix el retrat de l’Altre amb la finalitat de remetre’l a l’imaginari col·lectiu. I de les més ambicioses perquè ho fa sense oblidar un arrelament al Mediterrani que defineix el context i en gran manera la raó de ser del mateix museu. En tercer lloc –i no menys important- és una exposició que, parlant de com figurem aqueix Altre, parla en realitat de nosaltres mateixos, de cadascun de nosaltres, i no necessàriament per a bé. Això és el que, a més, la fa tan pertinent.

Ianko López