Formulari d’inscripció

  Dades Bancàries

  - - - - -

  PROTECCIÓN DE DATOS

  L’informem que d’acord amb la normativa de Protecció de Dades aplicable, l’IVAM és responsable del tractament de les dades facilitades que seran tractats per a gestionar la seua sol·licitud i condició de “Amic”, procedir a l’emissió de la seua documentació acreditativa i l’enviament d’informació relacionada amb el museu i les seues activitats, emparant-se l’IVAM en el seu consentiment en emplenar i enviar o entregar presencialment el formulari. L’IVAM no cedirà les seues dades a tercers, excepte per obligació legal i per a l’estricte compliment de gestió dels tràmits de la inscripció i es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recollits, sense perjudici de la seua conservació per a complir amb els terminis legals establits. Així mateix l’informem que compta amb els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, respecte de les seues dades de caràcter personal, així com amb la possibilitat de revocar el seu consentiment, podent-los exercitar remetent un correu electrònic a ivam@ivam.es, o bé de manera presencial o mitjançant correu postal al carrer Guillem de Castro núm.118 de València. Per a més informació pot visitar la nostra Política de Privacitat en www.ivam.es. Finalment, té dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Nacional de Control; a aquest efecte pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

  © IVAM Institut Valencià d’Art Modern. Generalitat.
  Guillem de Castro, 118 – 46003 VALÈNCIA
  Tel. 96 317 66 00 – Fax 96 317 66 03 E-mail: amicsdelivam@ivam.es