Utopies possibles

Objectius del desenrotllament del mil·leni

Exposició

Els 192 països firmants van reconéixer la seua responsabilitat col·lectiva de respectar i defendre els principis de la dignitat humana, la igualtat i l’equitat en el pla mundial, així com el seu deure respecte de tots els habitants del planeta. El contingut de la Declaració del Mil·lenni es va concretar en huit objectius específics: 1. Eradicar la pobresa extrema i la fam.2. Aconseguir l’ensenyança primària universal.3. Promoure la igualtat entre els gèneres i l’autonomia de la dona.4. Reduir la mortalitat infantil.5. Millorar la salut materna.6. Combatre el VIH/SIDA, el paludisme i altres malalties.7. Garantir la sostenibilitat del medi ambient.8. Fomentar una associació mundial per al desenrotllament. Estos objectius constituïxen un compromís sense precedents en l’agenda global de la cooperació i el desenrotllament, i es va establir l’any 2015 com a etapa per a la consecució dels Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni. Han passat més de 10 anys des que els líders del món van establir objectius i metes per a alliberar la humanitat de la pobresa extrema, de la fam, de l’analfabetisme i de les malalties. Si bé queda molt de treball per davant, el món té raons per a celebrar els èxits aconseguits, entre estos, el creixement econòmic experimentat per alguns països en via de desenrotllament i les intervencions en educació, salut i accés a l’aigua que han tingut un notable impacte. Si desitges contribuir a la consecució dels Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni, et suggerim algunes idees: 1. Reflexiona sobre l’aconseguiment dels ODM.2. Convenç-te que és possible aconseguir-los i que tu pots contribuir a aconseguir-los.3. Difon pel teu entorn el contingut dels ODM.4. Participa en activitats de sensibilització i de voluntariat en relació amb els ODM.5. Col·labora amb les ONG que exercixen activitats relacionades amb els ODM.6. Informa’t de quins organismes públics són els responsables de contribuir a la consecució dels ODM.7. Assabenta’t de quins són els compromisos d’ajuda al desenrotllament que ha assumit el teu govern.8. Exigix als teus representants polítics el compliment dels dits compromisos.9. Comporta’t de manera responsable i solidària en relació amb l’emigració, el medi ambient i el consum.10. Forma part del moviment global en suport als ODM a través de:- Facebook/campañadelmilenio i – Twitter@CampMilenioEsp Pots accedir al catàleg de l’exposició en:- http://www.ivam.es/publications/online