Rafael Pérez Contel y Manuel Gil en la Colección del IVAM

Exposició

Els museus són un bon mitjà per a canalitzar donacions artístiques que enriquixen les seues col·leccions i cobrixen les possibles llacunes que hi puguen haver. En el cas de l’IVAM, recentment s’ha vist afavorit per una sèrie de donacions que li permeten potenciar els seus fons i influir en el desenrotllament de les polítiques culturals que redunden en el coneixement, la tutela i la difusió de l’art modern, i és precisament davall d’estes premisses que està basada esta exposició.