Pepe Gimeno

Exposició

Pepe Gimeno és un prestigiós creador del disseny gràfic. Des del seu estudi a València, l’artista ha realitzat el disseny de nombrosos catàlegs d’art, llibres, cartells i tota classe de productes relacionats amb la publicitat creativa. L’exposició que presentem mostra, això no obstant, una selecció dels seus treballs recents més personals. Es tracta d’un conjunt de més de cent obres creades a partir de les seues investigacions sobre la naturalesa de l’escriptura i les convencions que determinen l’ús personal i social dels signes. Amb motiu d’esta exposició, Pepe Gimeno ha confeccionat un llibre d’artista.