Monica Ridruejo

Eikonoma

Exposició

La mostra recrea la seua coherència per mitjà de la capacitat per a conduir la percepció i els sentits de l’espectador en un diàleg proporcional entre simbolismes i tonalitats, entre les figures netes i la seua contextualització visual. Les troballes pictòriques que proposa Monica Ridruejo deambulen entre l’art figuratiu i l’expressionista, i estan compostes per objectes, textures i fons inicialment recognoscibles, la majoria d’evocació marina. El joc visual del qual se’ns fa partícips sorprén gràcies a suggeriments i simbologies alternatives a les habituals, pel diàleg entre les formes i el seu context o nova vida, o per mitjà d’inusuals perspectives i escorços. Com a resultant, els quadros d’EIKONOMA dispensen un tracte amigable a objectes anònims creats per a la seua resistència, per a la seua fortalesa, per a la seua rotunditat. En esta obra destaca el caràcter essencial del color com a portador de llum, i se suscita la sorpresa per la contemplació de representacions en què els objectes intenten escapar de la seua mera dimensió plàstica. Per mitjà de l’ús d’una paleta variada, vehement i vital, Ridruejo ens persuadix de la contemplació sensitiva d’objectes inanimats, però mai silents. Objectes que transcendixen la seua utilitat, que rememoren un lapse temporal optimista i que juguen a esguitar l’escepticisme. L’obra escultòrica de Monica Ridruejo desplega figures tan nítides com afables. Amb la inspiració de caps marins severs en la seua qualitat física, es conformen espais inèdits i equilibris contingents. L’aventurada experiència estètica d’estes escultures queda definida per mitjà de girs i pesos, però adquirix vigor i essència, lleugeresa i elegància, gràcies a l’ús de materials i colors que mai abans s’havien emprat per a tractar estes simbologies. EIKONOMA és un conjunt de colors, figures, formes i volums que contenen sensualitat, evocació, suggeriment, que s’imposen a la seua ipseïtat i que obrin una mirada més optimista i satisfeta dirigida cap a allò més habitual. Un recorregut en què s’apreciaran noves formes dins de les ja conegudes, colors inesperats i multitud de sensacions noves.