Mónica Capucho

Exposició

La presentació d’obres d’aquesta artista plàstica portuguesa, Mónica Capucho (Under Deconstruction) forma part d’un procés d’intercanvi portugués-espanyol que s’ha desenvolupat en els últims temps amb regularitat i amb profits recíprocs. A la pintura de Mónica Capucha són evidents les marques, tractades d’una forma molt personal i innovadora, de l’herència de l’abstracció geomètrica, en un grau molt elevat de rigor i disciplina tècnica el sentit del qual, dens en sí mateix, és emfatitzat per pertinents notacions fraseològiques que són la representació visual d’una important tasca intel•lectual i pràctica. Aquest conjunt d’obres té una profunda subjectivitat, antifigurativa i contrària a les tendències filofotogràfiques de gran part de la producció artística contemporània. Aquestes dónen a conéixer sota l’esguard inquisidor del visitant una escenificació que aparentment oscil·la entre allò sistemàtic i allò aleatori: es tracta d’un acte de dissimètric diàleg temàtic i estètic que tindrà la seua prolongació, en les seues distintes vies de realització, en la futura tasca de l’artista portuguesa.