Mare Nostrum

Júlio Quaresma

Exposició

L’exposició Mare Nostrum, fruit del conveni de col·laboració amb el Museu da Água de Lisboa, projecta un espai multicultural de relacions i gresol de comunicacions al voltant de les problemàtiques que es donen en la mar Mediterrània.