M. Barceló (fotografías de J. M. del Moral)

Exposició

Les fotografies en blanc i negre i color del fotògraf Jean-Marie del Moral constitueixen una intensa experiència que dura més de quinze anys, des de 1985 fins aquest mateix any 2003, entre el pintor mallorquí Miquel Barceló i el fotògraf francoespanyol, el qual l’ha visitat de taller en taller des d’Europa fins a Àfrica. Totes aquestes fotografies es poden definir com un quadern de viatge, amb escales als tallers de Buttes Chaumont, Mallorca, Malí i altres estades temporals com a Palerm. Aquestes sèries restitueixen el camí d’un pintor amb els seus racons, les seues interrogacions i les seues recerques, les empremtes de la memòria dels llocs i del temps. Així mateix, les fotografies retraten minuciosament l’univers, els objectes i els detalls en principi anodins per al visitant distret, però en realitat essencials en l’imaginari món de l’artista mallorquí. L’exposició, que mostrarà prop de vuitanta fotografies de gran format de Jean Marie del Moral. S’articularà al voltant de diverses sèries titulades segons el lloc i any on van ser preses: Avenue de Breteuil 1985, Cúpula Barcelona 1988, Farrutx 1987-1988, Gao 1988, Segou 1991, Pays Dogon 2000, Buttes Chaumont 1989-90, Opera Comique 1989, Palermo 1998, Les Rairies 1999-2000, Lanzarote 2002.