El Patriarca. Soledad Sevilla

IVAM ProdueixIVAM Centre Julio González

El projecte que Soledad Sevilla (València, 1944) ha creat per a la façana de l’IVAM té com a base un record recurrent de la seua adolescència a València: un sòcol de taulells geomètrics que cobreix la part baixa del mur del claustre de l’església del Patriarca. No obstant això, la selecció d’aquesta imatge no és trivial, té a veure amb l’estreta relació que mantenen l’objecte seleccionat, l’edifici i la mateixa ciutat.

Com la mateixa creadora apunta: “sempre estem recordant, encara que no en siguem conscients, i aquests records determinen i fan possible la nostra visió”. És a partir d’aquest motiu i dels suggeriments i les connexions que convoca, que aquesta intervenció es fa realitat en la façana del museu.