Liang Binbin

Un univers efímer

Exposició

Literalment, significa que cada objecte es tanca en si mateix d’una manera anormal, cada escultura de paper forma un luminòfor al voltant de si mateixa, i com la calma es presenta en l’univers després de les col·lisions d’energia i les interaccions entre les estreles, ningú sap què passarà en la pròxim segon. Encara que la torre, l’ós de peluix, l’automòbil, els ossos i el cor són elements que estan presents ben sovint en la meua obra, mai no arribe a familiaritzar-m’hi  i necessite obtindre una comprensió metafísica d’estos. Els deixe (a part) en l’escena i jo, com a espectador, observe en silenci.