Les escultures de Edgar Degas

Exposició

Degas considerava que les seues escultures eren objectes íntims i personals que creava per al seu propi delit. La història té constància que només els més acostats a Degas sabien que este havia creat tal quantitat d’escultures. Este tresor només es va donar a conéixer després de la mort de Degas. Els seus hereus van trobar un gran nombre d’objectes escultòrics en sa casa i en el seu estudi. La majoria de les escultures estaven realitzades en cera mesclada amb argila, i els hereus van decidir que 74 d’estes serien reproduïdes en bronze per a garantir les conservació de les imatges. Va ser una sàvia decisió. De no haver sigut així, este gran corpus d’obres no hauria vist mai la llum. Esta mostra és una celebració del geni creatiu de l’artista i presenta, per primera vegada a Espanya, l’obra escultòrica completa d’Edgar Degas.