Lara Almarcegui

Volcà d'Agras

IVAM ProdueixIVAM Centre Julio González

El projecte específic que l’artista Lara Almarcegui (Saragossa, 1972. Viu i treballa als Països Baixos) ha desenvolupat per a l’espai de la galeria 6 de l’IVAM focalitza l’atenció en els drets miners. Per a fer-ho, ha agafat com a lloc d’investigació un espai del context valencià, en concret el volcà d’Agras, a Cofrents, que va ser explotat com a pedrera per la indústria cimentera des de mitjan anys setanta fins als anys huitanta.

Almarcegui proposa una reflexió entorn de la propietat dels drets d’exploració, investigació i explotació dels minerals que es troben en el subsol. Aquests drets són de propietat pública i són gestionats per les administracions, les quals els cedeixen a tercers.