La València del tranvía

Manel Vicent versus Antoni Vicent

Exposició

Aquesta mostra tan identitària de tots els valencians, explica els contrastos, les harmonies i tensions de la vida a una urbs contemporània com és València, en plena expansió. Així, el recorregut que proposen les imatges va més enllà d’allò visual per tal d’endinsar-se en el terreny d’allò literari, i quedar absorbides per la poètica de les arts narratives. Aquesta selecció de fotografia social i urbana de principis del segle passat, amb el seu lirisme concentrat, mostra en primer terme aquells signes quotidians que ens envolten i que, sense la seua ajuda, no tindrien la significació que cobren a partir de l’icona fotogràfica. La ciutat en aquest sentit té la clau que obri la història i ens ofereix l’evolució de les coses fins a l’actualitat. En aquest cas particular, la mostra permet a l’espectador la pròpia reconeixença a una València que vivia amb la necessitat d’ampliar els seus horitzons. Aquests treballs de Joan Antoni Vicent ens desvel•len una ciutat plena de matisos on el cel i el mar s’envolten d’un urbanisme històric perquè a través d’ells podem recordar el que vam ser tornant a passejar per llocs que ja no existixen o que han sigut transformats.