Juana Francés

ExposicióIVAM Alcoi

Juana Francés desenvolupa la seua activitat artística a partir de la dècada de 1950, quan a l’Espanya franquista comencen a aparèixer els primers símptomes de renovació plàstica. Vinculant-se als cercles avantguardistes que es reuneixen a Madrid, Juana Francés va ser l’únic membre femení d’El Paso, grup que va nàixer sota la influència de l’expressionisme abstracte americà, de la seua violència gestual i matèrica. No obstant això, abandonaria el grup en 1957, precisament a causa del menyspreu del seu art i de la seua condició femenina per part d’alguns dels seus companys, en una època en la qual l’art era encara una parcel·la dominada pels homes.

Fins a 1960, Juana va realitzar obres en les quals va agregar diferents textures, colors sobris —negres, blancs i tons terra— i nous materials com ara les arenes de riu. Des de 1963 i durant quasi vint anys, va produir la seua sèrie El hombre y la ciudad per a descriure un entorn humà angoixant i aclaparador producte de la creixent industrialització i del desenvolupament econòmic que es va donar a l’Espanya urbana després de l’aplicació del Pla d’Estabilització de 1959. Posteriorment, en els anys vuitanta, l’artista torna a l’abstracció, realitzant entre 1986 i 1990 (any de la seua mort) les seues sèries Fondos, Submarinos, Cometas y Escudos, on va experimentar de nou amb la matèria i el gest amb la intenció de traduir al suport el moviment, inspirant-se en el cosmos o el món de les profunditats de la mar i utilitzant el cercle i el rectangle com a protagonistes.

Aquesta exposició tracta d’esmicolar i aprofundir en els diferents fragments de la trajectòria artística de Juana Francés a través no sols de les seues pròpies paraules i escrits, sinó de l’estudi i seguiment del seu procés creatiu. Proporciona, per tant, una visió més íntima i personal de l’artista, mentre recupera la memòria de les seues exposicions, emmarcant la seua obra en la taula del temps de la nostra pròpia història.

Videos

Relacionats

Visita “Juana Francés”

16 jun. 2023 – 14 gen. 2024
MediacióIVAM Alcoi