Juan Barjola

Exposició

Podem acostar-nos hui a la pintura de Juan Barjola des de l’àmplia panoràmica que permet una mostra antològica: contemplar les diverses etapes del seu treball en què materialitza un cos comú. És possible també detectar les recurrències i els fils conductors que articulen la seua evolució creadora, on es manifesta com un pintor de la intensitat. Perseguint sempre l’expressivitat pictòrica. Empremtes d’una mirada tràgica (a manera de radiografia moral) afloren a través de les diferents etapes de la seua obra. Des de les indagacions primeres: figures i paisatges, fins a trobar un singular àmbit personal poblat de presències solitàries.