José Sanleón

Exposició

L’exposició reuneix una selecció de l’obra que configura la seua trajectòria artística on el povera, el minimal i el constructivisme continuen sent constants, tot i que no en el sentit estricte del terme, ja que es manté intacta la seua intenció de composició. És el seu segell “no treballe pensant en estar dins d’un corrent concret o si es va a acceptar o no el que faig—afirma—. M’agrada arriscar i que allò que faça tinga la sensació que evoluciona, que és el que permet demostrar que l’artista pensa i canvia i l’obra és viva”.