José Guedes

Exposició

El brasiler José Guedes és un artista polivalent entregat a la societat contemporània que representa l’esperit de moviments emergents relacionats amb el coneixement obert i la intel•ligència  col·lectiva. És un artista que s’integra en els mitjans i suports tècnics del seu temps i les seues idees s’associen amb la realitat del nostre temps, raó per la qual les icones del present formen part de la seua obra eclèctica i quotidiana. Qualsevol de les disciplines que Guedes escull per a comunicar-se amb el públic, bé siga la fotografia, el vídeo, la instal·lació, la pintura, el disseny, l’objecte o la intervenció, mostren un substrat comú que es reflecteix en el gust per transitar i dialogar amb moments o detalls de la vida domèstica del nostre temps. Podem dir que prén com a referent estereotips reconeixibles del “sistema” per tal d’abordar-los i crear un personal discurs narratiu, moltes vegades carregat d’una crítica i d’una denúncia molt cosubstancial a la complicada vida pública del país en què viu. Amb aquest discurs artístic, Guedes proposa que cada objecte en sí mateix continga una poètica que pot expressar perquè té una emoció continguda, un lirisme que desitja ser trobat per tal de manifestar-se. És la llibertat del llenguatge de l’artista la que li permet trobar eixa sensibilitat en els objectes per tal de dotar-los d’una teatralitat de la que a un primer cop d’ull mancaven. Amb la intervenció de l’art, el fet quotidià conté claus que l’integren en una gran escenografia, bé pel nou espai que ocupa, bé per la llum.