Joan Castejón i El Quixot

Exposició

En esta exposició Castejón mostra els dibuixos que, inspirats en el llibre escrit en llengua castellana més prestigiós i influent, El Quixot, reflectix una modernitat plàstica. Un dels aspectes més interessants de la col·lecció de dibuixos de Joan Castejón (Elx 1945) és mostrar que també hui la pintura pot tindre, sense renunciar a res ni abandonar la modernitat, la literatura com a punt de partida.