Jasper Johns

Les empremtes de la memòria

Exposició

Jasper Johns, nascut el 1930 a Augusta (Georgia), és indiscutiblement un dels artistes de primer pla contemporani. Investigador incansable, que en els seus inicis reaccionarà contra l’abstracció lírica i l’expressionisme abstracte, es manté fidel a un cert esteticisme i extrau la seua inspiració de la història de l’art. En ampliar els límits, posa en la seua obra les seues arrels, les de la humanitat, els seus coneixements i el seu gust pel passat. Reprenent la reflexió d’un historiador de l’art, és un dels últims pintors americans que conserva “un perfum de la vella Europa.” Si actualment és reconegut com una figura de l’art incontestable i emblemàtica, l’obra de Jasper Johns, que va representar un paper determinant en el naixement del pop art i les seues conseqüències, està en l’origen de moltes altres innovacions en el terreny de les arts plàstiques. Considerat com el promotor del neodadaisme, no obstant és inclassificable. Per la seua pròpia creativitat, i esta espècie de perfeccionisme que el convertix en un extraordinari artesà, Jasper Johns no deixa d’interrogar-se sobre la funció de la pintura, sobre el paper intermediari d’un producte que qüestiona i afecta la sensibilitat de l’espectador. Treballador infatigable, posseïx una força impressionant que el fa qüestionar-se constantment a si mateix i un “sentiment molt profund”, evocat per Eugène Delacroix en el seu diari, “per a mantindre l’originalitat del seu pensament a pesar dels costums a què el mateix talent tendix a abandonar-se.”