24 Frames. Laboratorio de luz UPV

IVAM ProdueixIVAM Centre Julio González

“24 Frames” és una instal·lació audiovisual interactiva creada de forma específica per al lloc en què s’ubica i vinculada a l’exposició Imaginaris mecànics i tècnics en la col·lecció de l’IVAM. El projecte ha sigut concebut pel grup Laboratori de Llum, pertanyent a la Universitat Politècnica de València.

La instal·lació ofereix a l’espectador una mirada múltiple de l’espai del museu, on s’articulen en les seues imatges i sons, llocs i temps diferents. A l’ací i l’ara que les màquines registren en temps real, se li juxtaposen o superposen imatges i sons pregravats d’espais interns del museu que constitueixen també una xarxa de distribució d’elements no visibles per a l’espectador: conductes d’aire condicionat, xarxa elèctrica o informàtica. D’aquesta manera, es reflecteixen altres imaginaris mecànics i tècnics que sustenten la col·lecció de l’IVAM.

Els petits dispositius tècnics que “24 Frames” desplega en l’espai, al·ludeixen a un cinematògraf amb múltiples ulls/oïdes. El que ells veuen o escolten es mostra també multiplicat i fragmentat en dues fileres d’aparells visuals i sonors. La primera filera, formada per 24 pantalles, desplega el moviment dels frames, en què se superposa el que no es veu, el que s’imagina o el que no podria estar ací. A l’ací i l’ara que les màquines registren en temps real (una transmissió sense gravació), se li juxtaposen o superposen imatges i sons.

La segona filera està formada d’altaveus i se situa a certa distància de les pantalles, en un lluminós corredor que acull la sonoritat del museu.
El tràfec dels senyals incorporis per l’espai reflecteix també les transformacions que el mateix model de museu d’art contemporani ha anat vivint. La maquinària ho fragmenta com a situacions disperses i heterogènies.

“24 Frames” és un dels resultats del projecte de recerca: “Desenvolupaments de sistemes interactius per a la generació i projecció d’imatge-llum i so: revisió de la seua incidència en art públic” (HAR2017-87535-PAR), finançat per l’Agència Estatal d’investigació del Ministeri d’Economia Indústria i Competitivitat, i ha estat realitzat a la Universitat Politècnica de València.

Laboratori de Llum
Des de 1990, Laboratori de Llum, ubicat a la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, funciona com un espai de trobada, estudi i investigació de principis artístics i expressius vinculats amb la llum. En l’actualitat, els components del Laboratori pertanyen a diferents departaments i la seua participació canvia en funció de la proposta que estiguen realitzant, treballant entre el col·lectiu i el que és individual, entre la recerca universitària i l’activitat artística, entre la producció de projectes i la difusió de textos.

En el projecte “24 Frames” han participat:
Trinidad Gracia, Emilio Martínez, Moisés Mañas, Carlos García Miragall, Francisco Sanmartín, Pepa L. Poquet, Paco Giner, María José Martínez de Pisón, Emanuele Mazza, Rubén Marín, Sergio Lecuona i Sergio Martín.

Relacionats

Imaginaris mecànics i tècnics en la col·lecció de l’IVAM

11 mar. 2021 – 30 gen. 2022
Col·leccióIVAM Centre Julio González