Infància

Fotografies d'Isabel Muñoz

Exposició

Isabel Muñoz, Medalla d’Or al Mèrit en les BellesArts 2009, posa en ells la seua mirada i convertixallò que és personal en arquetip, transcendixla realitat quotidiana i, retratant-la, convertix elsseus personatges en icones universals que representenuna etapa de la nostra vida i el futur,que hem de protegir, de la Humanitat. Esta exposició, promoguda per UNICEF i l’InstitutValencià d’Art Modern amb la col·laboració del Ministerid’Afers Exteriors i de Cooperació, s’ha construïtsobre una idea original d’El País Semanal pera la celebració del 20 aniversari de la Convenciósobre els Drets de l’Infant: Un retrat de la infànciaplasmat, en imatges i paraules, per les fotografíesd’Isabel Muñoz i pels articles de cinc periodistes dela revista dominical del diari El País. Van viatjar amb UNICEF a vint països, van conéixerun centenar de xiquets, xiquetes i joves.I, a partir de tot allò que veren i visqueren, crearen,el 15 de novembre de 2009 en “Nuestropequeño mundo”, este monogràfic d’El PaísSemanal, vint històries que reflectixen la situacióglobal de la infància i els seus drets en estesegle XXI en relació als principis arreplegats enla Convenció sobre els Drets de l’Infant. Més de setanta persones d’UNICEF i deneu ONGamb les quals treballa habitualment han participaten el projecte, que no hauria sigut possible sensela implicació dels xiquets i les seues famílies encadascun dels països. Manuel Blanco, Comissari d’Infància ha creatuna instal·lació a partir de les fotografies d’IsabelMuñoz en la qual els xiquets, dempeus enl’espai, cobren vida i es barregen amb el públic,establixen vincles amb els visitants, els impliquenamb les seues històries i expliquen elsdrets que els han de protegir. Les històries personals s’entrellacen en esta exposicióamb els drets que la Convenció protegixi reflectixen la tasca del Fons de les NacionsUnides per a la Infància, en col·laboració ambgoverns i entitats públiques i privades, a fi demillorar les condicions de vida i les oportunitatsde futur dels més menuts. UNICEF és el Fons de les NacionsUnides per a la Infància que té com aobjectiu aconseguir que els drets de lainfància es convertisquen en principisètics perdurables, en normes de conductainternacionals i que siguen consideratspart integrant del progrés de lahumanitat. Creat l’any 1946, té la missióde garantir els drets de tots els infantspertot arreu i en qualsevol situació. UNICEF Espanya celebra enguany elseu 50 aniversari treballant per a aconseguircanvis reals en la vida de milionsd’infants, a través de la promoció delsdrets de la infància, a Espanya i en laresta del món, i obtenint fons per a finançarprogrames de desenrotllamenti de resposta a emergències en els mésde 150 països en vies de desenrotllamenton treballa UNICEF.