Identitat femenina en la col·lecció de l’IVAM

Exposició

Reforçant estes consideracions prèvies he cregut molt oportú, a partir d’una selecció de la col·lecció de l’IVAM, plantejar l’exposició “Identitat Femenina” per a mostrar les obres de dones artistes dels segles XX-XXI que han sigut el resultat d’una vindicació de la seua identitat. Esta mostra, que ha viatjat prèviament per uns quants països de Llatinoamèrica, ha comptat amb la col·laboració d’Acció Cultural Espanyola (AC/E9 i amb el suport de l’organització Woman Together, vinculada a Nacions Unides per a impulsar els Objectius del Mil·lenni, i molt en concret l’objectiu que centra el seu interés en l’apartat “Dona i Desenrotllament”. Este recorregut artístic que atresora un art deliberadament incisiu en l’àmbit social des de distintes posicions, visions i creacions, oferix una selecció d’artistes de prestigi mundial presents en la col·lecció de l’IVAM. L’aproximació a les seues obres posa en relleu un talent extraordinari que la societat aprecia i valora de manera coincident. La seua càrrega històrica, simbòlica, els seus principis, les seues qualitats filosòfiques i existencials són elements constructius en equilibri que fan d’estes artistes un grup imprescindible en l’imaginari artístic universal. A pesar dels diferents corrents i disciplines artístics que separen i connecten les seues trajectòries, s’advertix que totes elles mantenen un compromís comú que traspua en les seues obres. Eixe nexe és el sentiment d’innovació, experimentació i investigació que es posa de manifest per igual i sense distinció en les seues creacions. Totes elles presenten unes obres que troben el seu refugi i el seu significat en una busca de materials i tècniques que els permet anar habitant nous llenguatges per a l’art i potenciar la seua intransferible empremta femenina, i apostant per les seues intuïcions, creences, criteris i formes d’entendre l’art i la vida. Així, és el meu desig que tots els qui treballem en la consecució dels Objectius del Mil·lenni a través de la promoció de la pau, la lluita contra la pobresa, la promoció de l’educació, l’art i la cultura, i altres tants propòsits, destaquem el desenrotllament i la llibertat de la dona perquè tots ells es vagen complint a l’uníson. Per això, des de l’IVAM, i compromesos amb una organització com Woman Together, clau per a aconseguir pacientment els Objectius del Mil·lenni, posem al servici d’una bona causa este recorregut expositiu confiant que accions com esta s’empren com a plataforma per a sensibilitzar la societat i intensificar la defensa de la igualtat de les dones en totes les parts del planeta.