Georg Baselitz

Escultura enfront de pintura

Exposició

Georg Kern naix el 1938 a Deutschbaselitz (República Democràtica Alemanya), localitat de la qual més tard agafarà el seu nom artístic. Pintor, escultor i gravador, és considerat una figura crucial en l’evolució de la plàstica contemporània per l’audàcia i l’originalitat del seu discurs expressiu. Encara que el seu art s’ha inscrit en ocasions dins de l’expressionisme, la seua obra constitueix un dels intents més aconseguits de crear destruint l’ordre compositiu. Tant en la seua pintura com en la seua escultura, Baselitz té per constants l’ús d’una violència gestual i una materialitat en brut. Les seues figures són tallades directament del tronc, fruit de la intuïció i del reflex de l’artista més que de la programació o de la recerca del detall. En les seues obres no hi ha representació, ni idealització, tampoc expressionisme; la seua obra és pura construcció, vital, orgànica. L’exposició estarà formada per trenta obres, disset pintures i tretze escultures, datades entre el 1979 i el 1997. Les obres han estat seleccionades en estreta col·laboració amb l’artista. Amb aquesta exposició no s’intenta només presentar una mostra retrospectiva molt especial en l’obra de Baselitz, sinó a més donar l’oportunitat d’admirar-la i comparar-la amb les obres de Julio González de la Col·lecció de l’IVAM, alguns dels temes de la qual —màscares, materials— i formes de modelatge —talla, ferida— reben una nova manera de consideració