Forjar l’espai

L'escultura forjada al segle XX

Exposició