Erró

El Gran Collage del Mundo

Exposició

Des de finals dels anys cinquanta fins a inicis dels seixanta, i després d’un llarg període dominat per l’abstracció, sorgix una nova generació d’artistes interessats a crear formes pures i figuratives que tingueren com marc la societat consumista. Este gènere es va donar simultàniament als Estats Units i a Europa creant imatges personals, fredes, distants i sense expressivitat psicològica que té com a màxim representant, a Islàndia, Erró. Durant l’any 1950 Erró va realitzar collages postdadàs que posteriorment el van portar a crear una obra de grans dimensions que es caracteritza pel seu interés en qüestions relatives al procés narratiu de l’art, de manera que crea, des d’un eix compositiu nou, diàlegs amb la pintura i els diversos elements representats inherents als àmbits socials, culturals, polítics, històrics, etc., en definitiva, elements que extrapolava del seu context habitual a la tela. Així, esta mostra, organitzada en col·laboració amb la Sala Alcalá 31 de Madrid i que suposa la primera exposició antològica d’Erró a Espanya, possibilitarà que el visitant conega la tècnica, la composició i la temàtica que configura la singular i crítica visió que caracteritza l’obra d’Erró.