La fotografia al mig

Fotografia en la col·lecció de l'IVAM des de 1950

Col·leccióIVAM Alcoi

Aquest projecte expositiu enfoca el paper de la imatge fotográfica com a dispositiu d’especial significació en el si de les practiques artístiques a partir de 1950. Qüestions relacionades amb el cos i la identitat, la memòria i la història, l’esfera pública i política o el paper dels mitjans de comunicació i el fenomen del consum massiu, han permeat plantejaments artístics que, en un procés d’hibridació medial, han incorporat la fotografia com a llenguatge expressiu, codi o document.

Des de 1950, data que s’ha establit com a punt de partida, la col·lecció i fons de l’IVAM recullen una sèrie de destacades obres i autors que van des del nou documentalisme de Robert Frank i Lee Friedlander; les produccions de l’art pop i post-pop amb Baldessari, Sherman o Prince; les diferents derives de l’art conceptual i l’art d’acció com Matta-Clark, Fulton, Pane o Export; el tema de l’arxiu amb els Becher; la potència visual de la nova objectivitat alemanya de Ruff i Höffer, les estratègies narratives de Gordon o Wearing o el treball de l’arxiu amb Zaatari, entre altres.

A aquesta sèrie de noms internacionals s’han d’afegir els d’autors espanyols imprescindibles com Fontcuberta, Soto o Valldosera, entre altres. Noms que són una prova fefaent de la diversitat i la riquesa dels fons de l’IVAM.

Videos