Els tallers didàctics de l’IVAM 1993-1998

Una visió retrospectiva

Exposició