El Pop Art en la Col·lecció de l’IVAM

Exposició

Aquesta exposició coproduïda junt amb la Societat Estatal per a l’Acció Cultural Exterior, SEACEX, aborda la contribució europea al Pop, complementant-la amb exemples d’art britànic i nord-americà. Inclou predecessors d’aquest tipus d’art i diversos creadors deutors del seu llegat i a artistes espanyols influenciats per aquesta tendència. La col·lecció comprén moltes de les diferents posicions artístiques, agrupant-les de forma flexible sota el que seria una interpretació àmplia del terme Pop.