Dieter Roth

Llibres d'artista

BibliotecaExposicióIVAM Centre Julio González

Dieter Roth (Hanover, Alemanya, 1930 – Basilea, Suïssa, 1998) va realitzar llibres amb la certesa que eren el mitjà més ajustat per a mostrar el seu saber enciclopèdic, els seus interessos estètics transversals. El projecte editorial Gesammelte Werke [Obres recopilades] el va iniciar en 1969 al costat de l’editor i impressor Hänsjorg Mayer. Des d’aquell moment, Roth va tindre l’oportunitat de reeditar llibres d’artista que havia elaborat manualment i que comptaven fins llavors amb tirades molt curtes, i projectar una col·lecció de llibres de quaranta volums que no es van publicar ordenadament. La col·lecció s’entén com el ‘catàleg raonat’ d’un artista difícil de definir que va decidir escriure la seua trajectòria amb la mateixa llibertat amb la qual produïa obres inclassificables o incloïa materials orgànics degradables en els seus llibres.
Per primera vegada es mostra un número molt significatiu de les publicacions de Roth pertanyents a les seues Obres recopilades. Dels volums 1-20, l’IVAM posseeix 17, a més dels números 37, 38, 39 i 40. Es presenten, a més, altres publicacions que destil·len algunes de les característiques pròpies de l’autor, com material fotocopiat, enquadernacions casolanes i motius poètics que vinculen el binomi art-vida i l’expandeixen fins a convertir-lo en un ens propi. Si els llibres converteixen en permanent la mirada fugaç del temps i la història, en el seu cas això es compleix malgrat si mateix, perquè va jugar a ser un artista les obres del qual inclogueren com a material propi la mortalitat i la degradació. Els registres de la seua intensa vida, no obstant això, li han sobreviscut.

Álvaro de los Ángeles