De vacances al jardí de les Hespèrides

Imaginaris turístics del franquisme

BibliotecaExposicióIVAM Centre Julio González

Pocs fenòmens travessen de manera més decisiva les principals transformacions que es van donar durant la dictadura franquista. I, no obstant això, el boom del turisme a Espanya tendeix a ser banalitzat. El relat hegemònic redueix l’imaginari del turista al producte que consumeix (sol i platja), l’acció del Govern a un eslògan (“Spain is different”) i la subjectivitat de la població local a una fantasia eròtica (la sueca).

El que es proposa amb aquesta mostra documental és una anàlisi crítica, però sense prejudicis, de la cultura visual generada entorn el boom a la Comunitat Valenciana. La finalitat és doble: es tracta de fer visible, d’una banda, un conjunt documental d’interés patrimonial innegable: cartells, fullets i revistes, així com postals, fotollibres i relats de viatge, procedents en la seua majoria d’arxius valencians (Biblioteca Valenciana, Arxiu Documental Pedro Zaragoza, Universitat d’Alacant). Alhora, amb això es contribueix a repensar el relat, perquè aquestes imatges són la prova fefaent del fet que en el turisme conflueix una multiplicitat complexa i contradictòria de representacions, recerques, desitjos i aspiracions.