Col·lecció Caixa Galicia

Exposició

Amb l’intercanvi d’exposicions entre l’IVAM i altres institucions s’oferix a diferents públics l’oportunitat de contemplar fenòmens artístics distants. D’esta manera, s’estretixen els vincles d’amistat entre les societats que viuen separades geogràficament però que poden ser connectades per mitjà d’un compromís per l’art. Els intercanvis sempre generen noves visions que amplien el coneixement, i és per això que l’anàlisi i els estudis comparatius a través dels intercanvis culturals propicien un clima de solidaritat i maduresa intel·lectual indiscutible, per la qual cosa una interconnexió entre les arts es fa necessària en este context del segle XXI. Amb estes premisses, i amb una gestió basada a exportar cultura i amb l’objectiu que existisca una correlació i un diàleg que enriquisca els visitants, se situa la importació d’altres col·leccions a l’IVAM que contribuïxen a una major interrelació cultural. COL·LECCIÓ CAIXA GALICIA. Des del seu origen, la Fundació Caixa Galicia ha orientat els seus esforços a la producció d’una oferta cultural pròpia adaptada a les preferències dels distints públics, impulsant al mateix temps la generació de sinergies amb les més significades institucions i entitats per a la realització de programacions estables en què s’engloben, de forma preferent, diversitat d’activitats artístiques. L’esforç de la fundació per a potenciar les arts plàstiques, a banda de les exposicions que organitzen en les seues distintes seus, té el seu màxim exponent en les més de set-centes obres que constituïxen la seua Col·lecció d’Art, una de les més importants de caràcter privat a Espanya i on es troben representades la pintura, l’escultura, la fotografia, el dibuix, el gravat i la instal·lació, amb una nòmina dels més representatius i valorats autors gallecs, així com una selecció dels autors jóvens més prometedors, als quals s’han anat incorporant en els últims temps altres artistes contemporanis, entre els quals cal mencionar Francisco Bores, Jorge Barbí, José Manuel Broto, Pedro Cabrita Reis, Carmen Calvo, Miguel Ángel Campano, Rafael Canogar, Luis Caruncho, Eduardo Chillida, Martín Chirino, José Pedro Croft, Salvador Dalí, Eugenio Granell, Eduardo Gordillo, Antón Lamazares, Menchu Lamas, José Mª de Labra, Laxeiro, Francisco Leiro, Cristino Mallo, Maruja Mallo, Manuel Millares, Lucio Muñoz, Miquel Navarro, Antón Patiño, Antonio Saura, Sean Scully, Luis Seoane, Susana Solano, Eduardo Úrculo, Manuel Vilariño i Darío Villaba.