Ciutat Total

Exposició

Estem immersos en un procés de globalització econòmica i de revolució informacional permanent en què el planeta tendix a una urbanització generalitzada (articulada territorialment entorn de xarxes de ciutats) que modificarà radicalment l’estructura espacial i social. Des d’este punt de vista podem assegurar que les ciutats han deixat de ser un lloc estable o una forma clarament determinada, per a convertir-se en espais d’estructures complexes on la mobilitat i la mutació són alguns dels seus trets més significatius. Les grans urbs s’han transformat en immenses concentracions urbanes que s’adscriuen no sols a un territori (cada dia són més importants les ciutats en la xarxa o virtuals) sinó a un enrevessat conjunt de relacions econòmiques i socials que demanen noves maneres d’acostar-se a elles. Per això, el projecte de CIUTAT TOTAL tracta de provocar una reflexió sobre estos canvis transcendentals a través de cinc àrees que estan íntimament interrelacionades, i que modifiquen fonamentalment la nostra manera d’entendre i viure en les ciutats: 1r. COSMÒPOLIS és una visió panoràmica, a través de projeccions de diferents artistes com Thom Andersen, Francesco Jodice, Melanie Smith, Pedro Ortuño, Rem Koolhaas o HC Gilje, de diferents maneres de viure i relacionar-se quotidianament amb l’espai públic en algunes de les majors metròpolis (com Los Angeles, Dubai, Mèxic DF, Bombai, Lagos o Tòquio) del nostre planeta. 2n. TOPOLOGIES DENSES s’acosta, per mitjà de les obres de Philippe Chancel, James Casebere, Julien Opie, Ángel Marcos, Melanie Smith, Claudia Jaguaribe o del grup MVRDV, a la greu problemàtica de la concentració arquitectònica i la superpoblació humana que patixen gran nombre d’estes ciutats i que condiciona de manera molt significativa les seues condicions d’existència. 3r. ESPAIS ALIENATS tracta de la vital importància que la producció i el consum de béns ha adquirit en la nostra societat. Les obres de Robert Rauschenberg, Andreas Gursky, Martin Parr, José A. Hernández Diez, Thomas Struth, Diller+Scofidio, Francesc Ruiz, Kentaro Taki o Harun Farocki ens oferixen una mirada crítica a un món cada dia més acomodat. 4t. LLOCS FLUIDS insistix, amb les obres de Fischli & Weiss, John Baldessari, Catherine Opie, Martha Rosler, Michael Wolf, Yin Xiuzhen, Jack Cronin, Marina Chernikova o Livia Corona, en el paper tan significatiu que està jugant la mobilitat o la velocitat en l’estructura urbana contemporània i en la configuració de les relacions socials o personals dels seus habitants. 5t. MONS VIRTUALS ens mostra, amb un conjunt d’impressionants projeccions de Sven Pählsoon, Ch. Berdaguer et Marie Péjus, Olivo Barbieri, MVRDV, Annelis Strba, HC Gilje, Dionisio González, Matt Mullican o Chris Burden, la gran importància que adquirix en la configuració de l’imaginari la creació de ciutats virtuals i/o ficcionals. Esta exposició, a pesar del seu caràcter completament autònom, no es podria comprendre bé sense tindre en compte l’íntima relació que manté amb l’exposició  MALS CARRERS (IVAM, febrer-maig 2010) o el llibre OTRAS CIUDADES POSIBLES (IVAM, maig 2012). Estes tres manifestacions conformen un conjunt estretament relacionat que dóna una visió àmplia i plural sobre el fenomen urbà d’este segle XXI.