Chris Killip

In Flagrant

ExposicióIVAM Centre Julio González

L’aposta de l’IVAM per la fotografia entesa com a lloc intermedi entre les belles arts i els mitjans de comunicació social, adquireix ple sentit amb l’exposició de l’anglès Chris Killip (Illa de Man, 1946 – 2020). La sèrie In Flagrante arreplega una selecció de les imatges preses en el nord d’Anglaterra entre 1973 i 1985 que mostren amb cruesa els efectes devastadors de la desindustrialització duts a terme pels successius governs britànics laboristes i, a partir de 1979, pel Partit Conservador liderat per Margaret Thatcher. La solidesa estructural en l’ús del blanc i negre li consolida com un fotògraf que dialoga amb els grans fotògrafs dels anys trenta (Paul Strand, Walker Evans, Bill Brandt o fins i tot August Sander) més que amb els seus contemporanis, els qui no van arribar a acceptar el no ús del color, en un moment de canvis socials i estètics en el qual el blanc i negre es llegia com un signe de romanticisme classicista.

Killip va treballar com a assistent de fotògrafs de moda en la dècada dels seixanta i a partir d’ací va lluitar per construir una obra que, en lloc d’emmascarar la realitat, la mostrés directament. La seua labor també es va estendre al comissariat d’exposicions i va dirigir durant divuit mesos la Side Gallery de Newcastle-upon-Tyne en 1976, pionera a mostrar la nova fotografia documental. La creació i l’impuls de les institucions culturals britàniques, exemplars en la consideració de la fotografia com un element rellevant en el món artístic, va possibilitar la creació d’un moviment de gran potència que va resultar exemplar. La icònica imatge Youth on a Wall (Jove en un mur) (Jarrow, Tyneside, 1976) resumeix amb precisió el moment d’ofuscació personal i col·lectiu d’una dècada, els setanta, que va suposar el naixement del punk i dels moviments antisistema i que va tenir, en la fotografia, un fidel aliat.