Carlos Alonso: “Hay que comer”

Exposició

L’artista argentí Carlos Alonso, nascut el 1929 i amo d’un evident virtuosisme i un clar domini tècnic, experimenta amb la lògica dels esdeveniments i amb la forma en què han de ser portats al pla. La seua obra demana a l’espectador que entre en un joc visual en què es debaten categories formals ambigües que automàticament desencadenen preguntes. Els seus treballs de realització impecable i estil inconfusible són testimonis de la tràgica història del seu país i en els seus dibuixos es barreja estètica i ideologia. El seu repertori d’elements i concepcions compositives va madurar des de finals dels anys seixanta i es va consolidar durant la primera meitat de la dècada del setanta. Però l’il·luminador, en el cas d’Alonso, és que va vore tot allò que li anava a passar al país i a ell mateix abans que succeïra, és a dir, va anticipar el futur. Esta condició visionària la va portar l’artista a la pràctica entre un desplegament d’experimentació formal. En definitiva, el treball d’Alonso es caracteritza per la seua càrrega ideològica, la seua intenció política i els jocs tècnics.