Anotacions sobre l’abstracció
geomètrica a Espanya

BibliotecaExposicióIVAM Centre Julio González

La mostra documental Anotacions sobre abstracció geomètrica a Espanya intenta oferir pistes sobre l’encreuament de camins, encara incipient, entre l’art i la tecnologia; base conceptual i formal de moltes pràctiques vinculades al fet artístic desenvolupades a Espanya des de la dècada dels seixanta.

L’exposició té com a punt de partida la Primera exposició conjunta d’art normatiu espanyol, organitzada pel Grup Parpalló i mostrada a l’Ateneu Mercantil de València en 1960. Aquesta històrica mostra va posar de manifest l’obertura estètica de l’art espanyol cap a altres camins que no tenien el seu principal objectiu en l’informalisme. Pel que fa al col·lectiu Antes del Arte, amb la direcció teòrica de Vicente Aguilera Cerni, proposava una actitud qüestionadora enfront de les dinàmiques estètiques encara molt garrotades de l’entorn, i va servir d’inici d’unes pràctiques en què la teoria ratificava i, fins i tot, anticipava resultats estètics. A aquest grup pertanyen, entre altres membres, Eusebio Sempere, Jordi Teixidor i José María Yturralde, figures principals per a entendre la relació entre geometria, art i tecnologia en els anys seixanta i setanta. Alguns dels membres del col·lectiu Antes del Arte participaren en l’històric Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, juntament amb Elena Asins o Soledad Sevilla, per exemple. Amb aquesta última es va completar una presència àmplia d’artistes valencians en els primers moviments de l’abstracció geomètrica espanyola.