Absalon, Absalon

ExposicióIVAM Centre Julio González

L’exposició de l’artista conegut com Absalon (Israel, 1964–França, 1994) visibilitza la seua contribució crucial al discurs de l’art produït en la dècada dels anys noranta. Al seu torn, la mostra estableix un diàleg amb alguns dels artistes d’aquella època com Robert Gober, Laura Lamiel o Mona Hatoum, posant–los també en relació amb el treball d’artistes contemporanis com Myriam Mihindou o Dora García.

Els projectes d’Absalon seleccionats per a l’exposició i els diàlegs establits mostren la reinterpretació de la fredor de les formes minimalistes en un vocabulari emocional i afectiu, emfatitzant la soledat de la vida i les relacions, així com la relació amb el cos humà, la malaltia, la precarietat i la finitud de la vida.

Absalon, Absalon és una exposició coproduïda per l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) i el CAPC Musée d’Art Contemporain de Bordeus, on s’exhibirà després del seu pas per València.

 

Videos