IV Jornades d’intercanvi d’experiències d’educació plàstica, visual i audiovisual

Centres educatiusIVAM Centre Julio González

La trobada anual de professionals d’educació secundària d’arts plàstiques, visuals i audiovisuals és una proposta formativa desenvolupada pel CEFIRE específic d’àmbit artístic-expressiu, l’Associació Valenciana de Professorat de Dibuix i l’IVAM.

Aquest últim, des del seu vessant d’institut, s’implica amb la voluntat d’obrir l’espai del museu al debat, la participació i les propostes d’investigació de creació artística desenvolupats en l’àmbit de l’educació formal.

En aquesta edició de formació de professorat, les i els ponents proposaran una taula de treball col·laboratiu en línia i comptaran amb la intervenció de diferents equips de mediació educativa que han col·laborat amb el museu al llarg del curs 2020-2021. Tot açò amb l’objectiu de compartir i generar noves ferramentes que possibiliten la incorporació del pensament creatiu i col·laboratiu en l’àmbit formal.