L’extraordinari!

Una proposta d’oci artístic expandit

FamíliesMediacióBarriIVAM Centre Julio González

L’extraordinari! és una iniciativa que se centra en les famílies que habiten en el nucli urbà on s’ubica el museu, per mitjà d’un projecte de procés creatiu que trenca la concepció clàssica d’activitat extraescolar.

L’extraordinari! sorgeix com a una pràctica d’atur i desproducció que vol esmortir la conciliació laboral de les famílies en un entorn de confiança, en què la infància és el centre, el museu és un lloc de cura, el joc és l’arma de lluita contra les lògiques de l’estructura  i les arts contemporànies són l’excusa per a garantir l’aprenentatge i el gaudi, després de classe, en un espai de producció emocional, per damunt de tot.

Amb L’extraordinari! l’IVAM obri els seus espais i els seus horaris a la infància, un públic que mereix habitar el museu des de les seues necessitats i ritmes.

Dates:
20 i 27 octubre 2022
3, 10, 17 i 24 novembre 2022
1 i 15 desembre 2022
12, 19 i 26 gener 2023
2, 9, 16 i 23 febrer 2023
2, 9, 23 i 30 març 2023
20 i 27 abril 2023
4, 11 i 18 maig 2023

*Viridian és un col·lectiu artístic format per Estela de Frutos i Chiara Sgaramella. Des d’un enfocament híbrid, combinen la creació artística amb la investigació, la pedagogia i la gestió cultural per a abordar qüestions relacionades amb la crisi ecosocial contemporània.