Emergència artística: l’agenda 2030 des del museu i l’escola

VII Jornada d'intercanvi d'experiències didàctiques d'Educació plàstica, visual i audiovisual

Centres educatiusProfessoratIVAM Centre Julio González

La trobada anual de professionals d’Educació secundària en Arts plàstiques, visuals i audiovisuals és una proposta formativa desenvolupada per l’IVAM, el CEFIRE específic d’àmbit artístic-expressiu i l’Associació Valenciana de Professorat de Dibuix. En el seu vessant com a institut, l’IVAM s’implica obrint l’espai del museu al debat, la participació i les propostes d’investigació de creació artística desenvolupats en l’àmbit de l’educació formal.

Sota el lema Emergència artística, esta sèptima edició se centrarà en els nous discursos relacionats amb el desafiament de l’Agenda 2030. La jornada serà una posada en comú d’experiències i de dinàmiques propositives entorn de la mediació i educació en els museus i en els centres educatius.

La principal meta dels ODS a través de la mediació artística és accentuar el compromís social i ciutadà de l’alumnat; promoure l’acció, reacció i compromís, i resoldre conceptes com el de «sostenibilitat» des d’una perspectiva i una pràctica amplificadores. Durant la jornada, s’exposaran experiències docents a l’aula, projectes de mediació en el museu i s’exploraran sinergies entre elles per a obrir col·laboracions i aliances de futur.

La ponència inaugural “Com l’exercici de construir comunitat es convertix en el Jardí ambulant” serà a càrrec d’Andrea Miguel Ferriz i Yolanda Jolis Guix, responsables de Sostenibilitat i Educació del MACBA, respectivament.

Consulta el programa ací