Embolics i tapissos a la butxaca

Històries i dibuixos de drapet a partir de l'exposició Anni i Josef Albers. L'art i la vida

FamíliesIVAM Centre Julio González

Partint del treball artístic de Anni i Josef Albers, aquesta activitat familiar proposa una reflexió al voltant de la vida quotidiana i la presència quasi invisible, però determinant, dels objectes domèstics. Durant la visita descobrirem com el disseny impregna, imperceptible, però fulminantment, les nostres vides i els nostres records. Per a l’activitat es demanarà que cada membre de la família participant porte un objecte de casa amb el qual tinga algun vincle emocional (o, en defecte d’això, una foto del mateix que porten en els seus dispositius mòbils), per a reflexionar sobre el valor dels objectes i les cures i els vincles que establim amb això.

Descobrix ací totes les activitats!