El rum-rum serà memorable

Quina remor ens arriba del museu? Podem crear un rum-rum que arribe fins al museu?

Centres educatiusMediacióTerritori

El rum-rum serà memorable pretén activar un procés pedagògic crític que facilite el coneixement i l’aproximació a l’IVAM i a l’art contemporani per part de la comunitat educativa de diferents Centres Rurals Agrupats. Aquest projecte vol visibilitzar la tensió entre la importància dels «grans relats», continguts a les obres d’art, i de les «xicotetes històries» que conformen les vides del nostre entorn quotidià al museu i als entorns rurals. El procés s’activa mitjançant accions i reflexions a partir de materials sonors i físics, i s’articula mitjançant la creació d’una nova efemèride que vol reivindicar la importància de les històries del poble.