A prop

Trobades d’art i acompanyament per a una escola en transformació

Centres educatiusMediacióTerritori

Sensible a la urgència contemporània de repensar l’equilibri entre naturalesa, producció cultural i sostenibilitat, A prop proposa una experiència de recerca de les llavors que viuen als nostres entorns quotidians. Comença amb una observació directa fins a arribar a una observació de caràcter metafòric, que ens concerneix de manera íntima, mitjançant un enfocament artístic. Prenent com a referència la vida, les cures, l’ecologia, els processos, la responsabilitat compartida i la transformació, es desplega una experiència de treball que posa veu a les migracions i a les genealogies individuals i col·lectives de l’alumnat.