Alta i popular

Preguntes i reflexions sobre “el popular” en la cultura jove

Centres educatiusL’IVAM EN VIUSecundàriaIVAM Centre Julio González

Són totes les cultures iguals?

Les percebem amb el mateix valor?

Existeix una altura mínima cultural per a accedir a uns o altres espais?

És el museu un lloc d’elit cultural?

Com es posiciona –i s’entén– l’art contemporani?

La categoria del popular, i de totes les seues manifestacions artístiques, ha mutat al llarg dels dos últims segles: de l’art del poble (o folklore), passem a parlar de l’art del populatxo, marginal, sense bagatge cultural ni gust. En aquest recorregut mediat per l’exposició Popular, reconsiderarem el que és catalogat com a alta i baixa cultura, estarem atents als clixés, estereotips i pensaments limitants sobre la cultura que produïm i consumim, especialment la gent més jove.

Dates 2023

16, 23 i 30 de novembre
7, 14 i 21 de desembre