LES VEUS DEL MUSEU: RAMÓN

Ramon Escrivà: Conservador